Наименование Бесцветное С затемняющей полосой С полосой и шелкографией ТЗ Детермальное с полосой Детермальное с полосой и шелкографией
ВАЗ 2101 1000 1100 1150 1150    
ВАЗ 2108 1000 1100 1200 1100 1200 1250
ВАЗ 2110 1800   1900 2000   2200
ВАЗ 2170 ДД       1900   2000
ВАЗ 2120 1900 2000        
ВАЗ 2121 1000 1100 1200   1200 1300
ВАЗ 2123 1800   1900 2000   2200
ВАЗ 2190 1800   1900 2000   2200
ВАЗ 2190 ДД       2100   2300
ВАЗ 2111 1000 1100        
ВАЗ 2111 1800   1900 2000   2200
ГАЗель 2500   2600      
ГАЗель NEXT 3500   3600 4000    
ГАЗель NEXT BUS 5000     6500    
ГАЗель 3102 1000 1100 1200   1300  
ГАЗ 3307 1500 1600        
ГАЗ 52 1000 1100        
ГАЗ 66 1000          
ГАЗ 21 2000 2100        
ГАЗ 21 заднее 2000     2300    
ЗАЗ 1102 1500 1600 1700      
ИЖ 2126 1300 1400 1500      
КАВЗ 1200          
КамАЗ 3520 половинки 1000 1100     1250  
КрАЗ 214 900          
КрАЗ 260 1000          
ЛуАЗ 1000 1100        
М 2141 1000 1100 1200      
М 412 1000 1100 1200      
МАЗ 500 1000          
РАФ 2000 2100        
УАЗ 3151 1100 1200     1000  
УАЗ 3160 2500 2600   2700 2800  
УАЗ 452 1400 1500        
УАЗ 469 800 900        
Урал 900          
ЗиЛ 130 2800          
ЗиЛ 4331 2100 2200        
Иракус 4000          
КамАЗ 6520 Евро 3500 3600        
ЛАЗ 695 3500          
ЛиАЗ 5256 7500          
ЛиАЗ 5256 М 9000          
ЛиАЗ 5292 низкопол., ПАЗ 3237 7500          
МАЗ 5336 (СуперМАЗ) 6000          
МАЗ 6430 Евро 8000          
НефАЗ 5299 38000          
НефАЗ 5299 М 9500          
ПАЗ 3204 9500          
ПАЗ 3205 2300          
ПАЗ 4230 Аврора  8500